http://www.tamprathip.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก / home

 สินค้า / products

 บริการ / services

 รูปภาพ / gallery

 ติดต่อเรา

ผลงานที่ผ่านมาของเรา(บางส่วน)

โรงหล่อพระ ธรรมประทีป(จันไซที)

     ประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วกว่า 30ปี โรงหล่อของเราจึงมีผลงานเก่าแก่ที่ได้จัดสร้าง ร่วมหล่อองค์พระประธานทองเหลืองมาอย่างโชกโชนมากมาย เพียงแต่ในอดีตมิได้ทำการถ่ายภาพเก็บบันทึกเอาไว้

     ดังนั้นผลงานที่แสดงภายในเว็ปไซต์แห่งนี้ จึงเป็นเพียงผลงานส่วนหนึ่งที่โรงหล่อพระของเราได้เคยจัดสร้างขึ้นจริงมาแล้วเท่านั้น

     โรงหล่อพระธรรมประทีป กล้าการันตี รวมถึงขอรับประกันในความเป็นมืออาชีพ เราขอรับรองว่า หากท่านต้องการสร้างพระ ท่านจะไม่ผิดหวังถ้าไว้วางใจเลือกให้เราบริการรับใช้ เราจะขอดูแลและเป็นโรงหล่อพระของท่าน ในการจัดสร้างองค์พระพุทธรูป อันวิจิตร งดงาม สวยสง่า ให้กับท่านและครอบครัวตลอดไป


พระพุทธรูปปางนั่ง มารวิชัย, ปางนั่งสมาธิ, ปางชนะมาร


พระปางนาคปรก, พระประจำวันเสาร์, พระปางอินเดียนั่งสมาธิ


พระศรีอาริยเมตไตรย ปางนั่งประทานพร


พระโมคคัลลานะ, พระสารีบุตร, พระอัครสาวก, หลวงปู่มั่น รูปเหมือนเกจิอาจารย์ขนาดเท่าตัวคนจริง


พระพุทธลีลา, พระปางประทานพร, พระปางรำพึง, พระประจำวันศุกร์, พระนาคปรก


พระพุทธชินราช หลวงพ่อพระชินราช


พระนั่งปางชนะมาร, พระมารวิชัย, หลวงพ่อพระพุทธชินราช


พระสีวลีเถระ, พระสิวลีขนาดเท่าตัวคน, พระปางอุ้มบาตร, พระประจำวันพุธ


พระสีวลีเถระ ขนาดสูงเท่าตัวคน ลงรักปิดทองคำเปลวแท้


พระพิฆเนศ, พระคเณศ, หลวงพ่อพระสังกัจจายน์, หลวงพ่อโสธร


พระปางห้ามญาติ, พระประจำวันจันทร์, พระพุทธลีลา, พระพุทธมณฑล, พระยืนประทานพร


หลวงพ่อสัมฤทธิ์, งานสั่งปั้นพระประธานตามสั่ง


พระพุทธเชียงแสน, พระปางนั่งสมาธิ, หลวงพ่อชินราช


พระอินเดียปางประทานพร, พระอินเดียปางสนเข็ม, พระปางนาคปรก, พระประจำวันเกิดวันเสาร์


พระสุพรรณกัลยา, พระสุวรรณเทวี ขนาดสูงเท่าตัวคน ลงรักปิดทองคำเปลวแท้


พระแม่ธรณีบีบมวยผม, หลวงปู่ทวด, หลวงพ่อทวด, สมเด็จพุฒาจารย์โต, หลวงปู่โต


พระพุทธสุโขทัยปางชนะมาร, พระประธานขนาดเท่าตัวคน หน้าตัก 30นิ้ว


พระพุทธโสธร, หลวงพ่อโสธร พระประธานลงรักปิดทองคำเปลวแท้


พระสุโขทัยปางชนะมาร, หลวงพ่อโสธร ปิดทองคำเปลว, รูปหล่อรัชกาลที่5, พระจุลจอมเกล้า

พระพุทธชินราช ฐานเขียง หน้าตัก 50นิ้ว ปิดทองคำเปลวแท้


พระนาคปรก, พระพุทธอู่ทอง, พระอู่ทองปางชนะมาร, พระพุทธชินราช


เจ้าแม่กวนอิม, พระแม่กวนอิม, เจ้าแม่กวนอิมปางพันมือ, พระแม่กวนอิมอวโลกิเตศวร


หลวงปู่โต, หลวงปู่ทวด, งานสั่งปั้นรูปเหมือนไฟเบอร์กลาส


พระแก้วมรกตฤดูฝน, พระแก้วมรกตฤดูร้อน, พระแก้วมรกตฤดูหนาว


พระแก้วมรกตฤดูร้อน สีประจำวันต่างๆ


พระแก้วมรกตฤดูร้อน, พระแก้วฤดูหนาว ปิดทองคำเปลวแท้


พระแก้วมรกตทรงเครื่องฤดูร้อน สั่งหล่อสีขาวใสดั่งแก้ว


พระบัวเข็ม, พระอุปคุต, พระอุปคุตนั่งฐานพญานาค


ท้าวมหาพรหม, พระพรหม, พระคเณศ ลงรักปิดทองคำเปลวแท้ทั้งองค์


    พระพุทธรูป พุทธศิลป์สูงค่า สัญลักษณ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เราชาวพุทธทุกคนกราบไหว้บูชา เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เกี่ยวกับความเป็นมาของการกำเนิดพระพุทธรูปนั้น   ได้มีการค้นพบหลักฐานเป็นศิลปวัตถุโบราณ ณ ประเทศอินเดีย สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก จนถึงกับยกเป็นศาสนาประจำชาติ แต่ในสมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธรูปที่จะใช้เป็นที่เคารพบูชา มีเพียงปูชนียะวัตถุที่สร้างไว้เพื่อสักการะแทน เช่น พระธรรมจักรและกวางหมอบ เป็นต้น

    ต่อมาภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว จึงได้มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้น โดยในครั้งแรกนั้น เป็นฝีมือของช่างชาวกรีก ซึ่งเป็นชนชาติที่เข้ามายึดครองอินเดีย จากการล่าอาณานิคมของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ชาวกรีกเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการสร้างผลงานด้านปฏิมากรรม เป็นรูปเทพเจ้าต่างๆ เมื่อมาอยู่ในอินเดีย เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงสร้างพระพุทธรูปที่เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ขึ้นมา เพื่อสักการะบูชา การสร้างพระพุทธรูปมี 2 ขนาด คือ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ และพระพุทธรูปขนาดเล็ก พระพุทธรูปที่มีขนาดหน้าตัก 20 นิ้วขึ้นไป จัดว่าเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ โดยมากสร้างไว้เป็นพระประธานในโบสถ์หรือวิหาร แต่กว่าจะออกมาเป็นพระพุทธรูปหนึ่งองค์ให้เราบูชา ต้องใช้เวลานานเป็นเดือนเป็นปี


อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนเป็นกุศลดังนี้
1. อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน  จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง  สรรพภยันตรายสลาย
3. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน  เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้ว  ก็จะเลิกเว้นการจองเวร
4. เหล่ายักษ์ผีรากษส  งูพิษ เสือร้าย  ไม่อาจเป็นภัย
5. จิตใจสงบ ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล
6. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฎเกินความคาดฝัน  ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน
7. คำกล่าวเป็นสัตย์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา
8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี  ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะได้เกิดเป็นชาย
9. พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาเลิศล้ำ บุญกุศลเรืองรอง
10. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างอเนกทุกชาติของผู้สร้าง ที่เกิดจะได้ฟังธรรมจากพระอริยะเจ้าปัญญาในธรรมแก่กล้าสามารถได้อภิญญาหก สำเร็จโพธิญาณ

     การจัดสร้างพระพุทธรูป และสิ่งพิมพ์เป็นกุศลดังกล่าว ฉะนั้น ในงานวันเกิด งานมงคลต่าง ๆ การฉลองยศหรือตำแหน่ง การทำบุญสะเดาะเคราะห์ หรือขอพร การขอขมาลาบาปตลอดจนการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นต้น  หากได้สละทรัพย์สินเงินทองเพื่อจัดกิจการดังกล่าวด้วย  ก็จะเป็นผลานิสงส์สืบต่อไป


ขอบคุณบทความจาก : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


ร้านอยู่ในกรุงเทพฯ คลิกดูแผนที่

Mobile: 096-9978974, 086-1177-690

LINE ID : @thailand999

Tags : โรงหล่อพระพุทธรูป โรงหล่อพระ โรงงานหล่อพระ ขายพระพุทธรูป โรงหล่อ รับหล่อพระ

view

บริการหลัก

สินค้าอื่นๆ

พระศรีอริยเมตไตรย

พระพุทธสุโขทัย(นั่ง)

พระแก้วมรกตทุกขนาด

สมเด็จองค์ปฐม

พระพุทธชินราช/พ่นทอง

พระพุทธเมตตา

พระพรหม/ปิดทอง

พระสีวลีเถระ

รูปเหมือนพระ(เรซิน)

เจ้าแม่กวนอิม

รูปเหมือนปู่ฤาษี

เศียรพ่อแก่

ผ้าไตรครองจีวร(3สี)

อาสนะผ้า/ไม้/มุก

แผ่นดวงเงิน/ทอง/นาค

โต๊ะหมู่/ไม้สัก/มุก

ตี่จู้เอี๊ยะ(ศาลเจ้าที่จีน)

ฉัตรพระประธาน

ระฆังทองเหลือง/ลงหิน

ตู้บริจาคสแตนเลส

กลองเพลทุกขนาด

ฆ้องเหล็ก/ทองเหลือง

กระถางธูปหัวสิงห์

แจกัน/เครื่องทองเหลือง

ผอบเจดีย์ใส่พระธาตุ

อุปกรณ์ปิดทอง

ธงชาติ/วปร/สก/ธรรมจักร

พานพุ่มเงินพุ่มทอง

โคมเวียนเทียน

มาลัยดาวเรือง/7สี

ดอกไม้จันทน์

ตะเกียงสแตนเลส

กระจกสีติดอุโบสถ

โบว์/ริบบิ้น

ตู้พระไตรปิฎก

เชิงเทียนไฟฟ้า(สวยงาม)

ที่นอนพระสงฆ์

โต๊ะธรรมาสน์

พานแว่นฟ้า/คลุมไตร

แผ่นทองเหลือง/ตะกั่ว/เงิน

บาตรพระ

เสื้อนาค/สบงขาว(บวช)

ผลงานที่ผ่านมา

จดหมายข่าว

อีเมล์

แผนที่และข้อมูลอื่นๆของร้านธรรมประทีป

ธรรมประทีปฝ่ายขายเครื่องสังฆภัณฑ์ครบวงจร

บริการลงรักปิดทองพระพุทธรูปทุกขนาดทั่วประเทศ

รับงานปั้น/เท/หล่อพระพุทธูปและงานทองเหลืองทุกชนิด

บริการข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆเกี่ยวกับเรา

 กลับสู่หน้าแรก

 สินค้าของเรา

 บริการอื่นๆ

 ช่องทางในการติดต่อ

view